Kontakt

Shitje
042 251 183 ext. 104
info@infosoftoffice.al
Burime Njerezore
042 251 183 ext. 105
hr@infosoftoffice.al
Managed Printing
042 251 183 ext. 127
supportmps@infosoftoffice.al
Prishtina
+37745987880
jalimusaj@io-ks.com

Adresa:

Rr. Murat Toptani, Gjergji Center,
Tiranë, ALBANIA

Telefon:

042 251 182 ext.115

Email:

d1@infosoftoffice.al


Adresa:

Rr. Mihal Duri,
Tiranë, ALBANIA

Telefon:

042 239 686

Email:

d2@infosoftoffice.al


Adresa:

Autostrada TR-DR, KM 8, Kashar,
Tiranë, ALBANIA

Telefon:

042 251 183 ext.148

Email:

d3@infosoftoffice.al


Adresa:

Autostrada TR-DR, KM 8, Kashar,
Tiranë, ALBANIA

Telefon:

042 251 182 ext.191

Email:

eshop@infosoftoffice.al

partnere

Na shkruani